Ορίζοντας Ευρώπη, 2021-2027.Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στην Πολυτομεακή Προτεραιότητα “Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνία”

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Ορίζοντας Ευρώπη Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεωναποκλεισμούς Κοινωνία”

Ορίζοντας Ευρώπη, 2021-2027.Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στην Πολυτομεακή Προτεραιότητα “Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς

Ορίζοντας Ευρώπη Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεωναποκλεισμούς Κοινωνία”

Η Δομή του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο «Ορίζοντας Ευρώπη» είναι το νέο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της Ε.Ε., στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας  της Ε.Ε. να καινοτομεί.

Δείτε εδώ το έγγραφο για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Ορίζοντας Ευρώπη, 2021-2027”. Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στην Πολυτομεακή Προτεραιότητα “Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνία”. Ενημερωτική Εκδήλωση 03 Μαρτίου 2022.

ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ