Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο

Επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς  Δ. Κοζατσάνη & του Θ. Αντιπεριφερειάρχη Θ. Μάνου σε Μελάνθιο, Λάγκα, Βράχο.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Τις περιοχές Λάγκας, Μελανθίου και Βράχου επισκέφτηκαν την Πέμπτη 06 Ιουλίου 2023 η  Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Θωμάς Μάνος

  • Εκεί, είδαν από κοντά τις εργασίες Συντήρησης που έχουν ολοκληρωθεί,  του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μελάνθιο- Λάγκα-Βράχο,   προϋπ.: 200.000,00€

 

 

Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο Παρεμβάσεις στο επαρχ. οδικό δίκτυο Μελάνθιο-Λάγκα-Βράχο

Οι εργασίες που έγιναν, ήταν απαραίτητες για να  αντιμετωπιστούν φαινόμενα  καταπτώσεων-κατολισθήσεων,  σε πολλαπλές θέσεις, με αποτέλεσμα να γίνει κατασκευή όλων των απαραίτητων νέων τεχνικών, μαζί με τσιμεντόστρωση και λιθοστρώσεις για τη συγκράτηση  του εδάφους. Παράλληλα έγινε καθαρισμός πρανών υλικών σε μεγάλη έκταση εκατέρωθεν του δρόμου.

  • Στην περιοχή του Βράχου είδαν από κοντά τις εργασίες αποκατάστασης που έγιναν σε διάφορα τμήματα του κεντρικού αγωγού του ΤΟΕΒ Βράχου, προϋπ.: 37.000,00€

Ο αγωγός είχε αποκαλυφθεί σε διάφορα σημεία και βρισκόταν εκτεθειμένος λόγω της ολίσθησης του πρανούς του επιχώματος της οδού, εξαιτίας κακής απορροής και αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων της περιοχής. Οι παρεμβάσεις εκτείνονταν σε μήκος περίπου 500μ., πριν την διασταύρωση του οικισμού «Νίκη».

 

Εργασίες Αποκατάστασης αγωγού ΤΟΕβ Βράχου Εργασίες Αποκατάστασης αγωγού ΤΟΕβ Βράχου Εργασίες Αποκατάστασης αγωγού ΤΟΕβ Βράχου Εργασίες Αποκατάστασης αγωγού ΤΟΕβ Βράχου Εργασίες Αποκατάστασης αγωγού ΤΟΕβ Βράχου Εργασίες Αποκατάστασης αγωγού ΤΟΕβ Βράχου Εργασίες Αποκατάστασης αγωγού ΤΟΕβ Βράχου