Νομοθεσία Ιατρικές Ειδικότητες

Χωρίς κατηγορία

1. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/2016 (ΦΕΚ 314/15-02-2016 τ.Β’) Υπουργική Απόφαση. Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας.

  • Α2δ/Γ.Π.οικ57868 (ΦΕΚ 2464/10.08.2016 τ Β’)  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π 9106/ 5-2-2016 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 314 Β).
  • Α2δ/Γ.Π.οικ.55852 (ΦΕΚ 2561/25.07.2017 τ Β‘)Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π. οικ. 9106/2016 (Β’/314) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας.
  • Γ4/Γ.Π.οικ.67042 (ΦΕΚ 4083/17.09.2018 τ Β’) Τροποποίηση της Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ 314 Β΄) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας».
  • Γ4δ/Γ.Π.οικ.82828 (ΦΕΚ 4868/31.10.2018 τΒ΄) Συμπλήρωση – τροποποίηση του άρθρου 6 της αριθμ  Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ  Β΄  314) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας».
  • Γ4δ/Γ.Π.οικ.3630 (ΦΕΚ 196/31.01.2020 τΒ’) Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α2δ/ Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ 314 Β΄) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας», όπως ισχύει.
  • Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946 (ΦΕΚ 3045/22.07.2022 τΒ΄) Συμπλήρωση – τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 5 της υπ΄αρ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/2016 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» (Β΄ 314).

 

2. Α2δ/Γ.Π.οικ.42968 (ΦΕΚ 1776/17.06.2016 τΒ΄) Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής.

 

3. Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138/20.09.2018 τΒ΄) Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας.