Εθελοντική Αιμοδοσία Αύριο στο ΚΑΠΗ από τον σύλλογο "Η μελωδία της Καρδιάς"

2.000€ για την Ενίσχυση του έργου των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών από την  Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά την συνεδρίαση στις 05 Ιουλίου, η δαπάνη για τη συμμετοχή  της Π.Ε. Καστοριάς  στα έξοδα μετακίνησης  εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών, τριών συλλόγων της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, η Π.Ε. Καστοριάς για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Αιμοδοτών Νομού Καστοριάς, του Συλλόγου Αιμοδοτών Πολιτισμού και Περιβάλλοντος (ΣΑΠΠ) «Η Μελωδία της Καρδιάς» και του Συλλόγου Εθελοντών και Φίλων Αιμοδοτών Μεσοποταμίας, θα συμμετέχει στα έξοδα μετακίνησης των εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών, η οποία γίνεται στη Θεσσαλονίκη, με το ποσό των  2.000€.

Η Π.Ε. Καστοριάς αναγνωρίζοντας την σημαντική προσφορά μιας τέτοιας πράξης ανθρωπιάς, αγάπης, αλληλεγγύης  και ευθύνης προς τους συνανθρώπους μας στέκεται αρωγός στην σημαντική προσπάθεια συλλόγων της περιοχής μας, που πρωταρχικό τους στόχο έχουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής.