Ανακοίνωση από την Επιτροπή Αναδασμού Κομνηνάδων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασμού Κομνηνάδων

Α΄. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι η Επιτροπή Αναδασμού Κομνηνάδων κατά την εκδίκαση των ενστάσεων επί του νέου κτηματικού καθεστώτος αναδασμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Ν.674/77, επέφερε τροποποιήσεις στους κτηματολογικούς πίνακες και το διάγραμμα οι οποίες διατυπώνονται στο υπ’ αριθμόν 25 πρακτικό της και αφορούν στους κτηματίες που αναγράφονται στον παρατιθέμενο πίνακα.

Β΄. ΚΑΛΕΙ

Τους κτηματίες στους οποίους αφορά η τροποποίηση των κτηματολογικών στοιχείων και του διαγράμματος του νέου κτηματικού καθεστώτος, αλλά και το σύνολο των κτηματιών, να προσέλθουν στην αίθουσα του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος στο συνοικισμό Κομνηνάδων, για να λάβουν γνώση των μεταβολών που έγιναν και εφόσον έχουν αντιρρήσεις να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Αναδασμού.

Τα στοιχεία θα μείνουν τοιχοκολλημένα επί 5 ήμερο.

Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Καστοριάς μέχρι και την Παρασκευή 07/10/2016.