φυτά καπνά

Ορισμός καταληκτικών ημ/νιών για χορήγηση άδειας παρέκκλισης για χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη Βιολογική γεωργία 2017

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ.,  ανακοινώνεται ότι:

Ο κάθε παραγωγός υποβάλλει εγγράφως το αίτημα για έκδοση άδειας παρέκκλισης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Οι περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών παρέκκλισης είναι:

  • Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας: Α) Εαρινές Καλλιέργειες: από 01/02/2017 έως 15/04/2017 και Β) Φθινοπωρινές Καλλιέργειες: από 16/09/2016 έως 15/12/2016
  • Κηπευτικά: από 01/01/2017 έως 15/04/2017
  • Πατάτα: από 01/02/2017 έως 5/05/2017.

Για τις καλλιέργειες που δεν αναφέρονται στις παραπάνω μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής (γρ. 7, τηλ. 2467350318).

Αιτήσεις που κατατίθενται εκτός των καταληκτικών ημερομηνιών, είναι εκπρόθεσμες και δε δύναται να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παρέκκλισης για σποροπαραγωγή δεν εκδίδονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής αλλά διαβιβάζονται στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠ.Α.Α.Τ (Τμήμα Βιολ. Γεωργίας, Αχαρνών 29, ΤΚ 10439, τηλ. 2102128146).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τηλ. 2467350 342 (κα. Έφη Τσούτση).