Νερό γραμμένο με γραμματοσειρά από νερό

Ανακοίνωση σχετικά με την αναπαραγωγή δημοσιεύματος

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π. Ε. Καστοριάς, ανακοινώνεται ότι, η εταιρεία «ΗΠΕΡ – ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΤΖΙΜΑΣ Π.  Ο.Ε.»,

με σχετικό της έγγραφο, ανακάλεσε ολικά, αίροντας την ισχύ, τα με αριθμούς SA018/3496-1, SA018/3497-1, SA018/3498-1, SA018/3499-1, SA018/3500-1, & SA018/3501-1, πιστοποιητικών ανάλυσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης,

τα οποία είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καστοριάς και τα οποία έχουν ήδη αποσυρθεί.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε, να αποφεύγεται κάθε περαιτέρω αναπαραγωγή τους και αναδημοσίευσή τους στο μέλλον.