Γεωργικές Προειδοποιήσεις για τη Μηλιά

εικόνα σφαίρα με πράινη τη γη και πράσινο κλαδί

Δείτε παρακάτω τις  Γεωργικές Προειδοποιήσεις που εξέδωσε  το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας & Φυτουγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης που αφορά την μηλιά.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις