μηλιές

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, που αφορά την Καρπόκαψα Μηλιάς.

mhlia_110523