Ανάκληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων λόγω επικινδυνότητας στη δημόσια υγεία

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακαλούνται μέχρι την ολόκληρη της διοικητικής διερεύνησης, οι άδειες διάθεσης στην αγορά των παρακάτω φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που ανήκουν στην κατηγορία των ζιζανιοκτόνων με δραστική ουσία την Pendimethalin

  1. 70110, σκεύασμα PENDIFOX 33EC
  2. 70108, σκεύασμα STUN 33EC
  3. 70107, σκεύασμα SHARPEN 33EC
  4. 70113, σκεύασμα HERBAN 33EC

Όσα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα, καλούνται να μην τα διαθέσουν στην αγορά, αλλά να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9 του Ν.4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012)

Όσοι επαγγελματίες χρήστες προμηθεύτηκαν τα εν  λόγω σκευάσματα, καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν, και να τα επιστρέψουν στην στον προμηθευτή  τους.