Επαναδημοσίευση Περίληψης και Διακήρυξης, του αριθμ. 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς , ετών 2022-2023

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία
Επαναδημοσίευση Περίληψης και Διακήρυξης, του αριθμ. 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς ,  ετών 2022-2023

Λόγω τεχνικού προβλήματος κατά την αρχική δημοσίευση της προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού στην Επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, επαναδημοσιεύεται η Περίληψη καθώς και η Διακήρυξη, του αριθμ. 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, για τα έτη 2022-2023.

Προϋπολογισμός του διαγωνισμού χωρίς ΦΠΑ :259.324,00

Δείτε εδώ την Περίληψη διαγωνισμού 1_2022

Δείτε εδώ την Διακήρυξη 1_2022

Δείτε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας Πετρελαιοειδών 2022