Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για τις Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις

Ανακοινώσεις Χωρίς κατηγορία

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι  ξεκίνησαν να  υποβάλλονται οι  δηλώσεις εφαρμογής έτους 2015 του Μέτρου 214- γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τις δράσεις:

1.1 Βιολογική Γεωργία

1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία

1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

2.3 Α-Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού

2.3 B- Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων

3.1-Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων

4.1- Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

4.2- Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου  Θήρας

 

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από τις 15/07/2016 και  για 20 εργάσιμες ημέρες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του site του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κάντε κλικ εδώ να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση