Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Απριλίου 2022.

 Ενημέρωση για τα Φαρμακεία  Εξυπηρέτησης των Πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Σε συνέχεια των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στην μετακίνηση των πολιτών, που ανακοινώθηκαν  και εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις υπ’ αρίθ. 8920 & 8921 /31-03-20  (ΑΔΑ: 9ΝΙ45ΤΛΒ-ΛΗΨ & ΑΔΑ: Ρ6Υ646ΤΛΒ-ΖΡΚ) Αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, και ιδιαίτερα για την Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, που έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης,

σας γνωρίζουμε τα φαρμακεία και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ανά τοπική κοινότητα, που μπορούν να εξυπηρετούν σε συνεργασία με το «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, κατά τη διάρκεια των δεκατεσσάρων ημερών (14) που ισχύει η απόφαση, είναι:

ΟΙΝΟΗ
ΜΠΟΥΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 24670 92200
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ
ΤΣΙΠΟΥ ΒΕΓΓΕΛΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 24670 61577
ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 24670 61070

Επειδή δεν υπάρχουν άλλα Φαρμακεία  στα υπόλοιπα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας, τα ανωτέρω, θα εξυπηρετούν τους πολίτες σε όλα τα χωριά που βρίσκονται σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης, σε συνεργασία με το «Βοήθεια στο Σπίτι», τηλ. επικοινωνίας 24670 62141