ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2023 Ανακοίνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς :

Πίνακας Προσληπτέων

Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων

Πίνακας Απορριπτέων