ΔΡΑΣΗ 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.08

«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022

 

Από το τμήμα Φυτικής Παραγωγής & Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, γνωστοποιείται ότι για το έτος εφαρμογής 2022 της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» η εφαρμογή https://p2.dikaiomata.gr/M1018/#/login θα  είναι ανοιχτή από 29/08/2023 έως και 15/09/2023 για την υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης  για  την παράταση της 1ης πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών συμμόρφωσης για τον επιβλέποντα γεωπόνο καθώς επίσης και την αγορά των ατμιστήρων – διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων για τους δικαιούχους της παράτασης της 1ης πρόσκλησης για το έτος εφαρμογής 2022, ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2023 (ημερομηνία λήξης του έτους εφαρμογής) σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.49426/28-08-2023 εγκύκλιο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.08

«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

ΕΤΟΥΣ 2023

Γνωστοποιείται επίσης, ότι για το έτος εφαρμογής 2023 της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» η εφαρμογή https://p2.dikaiomata.gr/M1018/#/login για την υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων 3ης  πρόσκλησης θα παραμείνει ανοιχτή από 01 έως και 30/09/2023.

Για πληροφορίες στην Υπηρεσία μας στην ΔΑΟ Καστοριάς θα απευθύνονται στα τηλέφωνα κ. Κοσμίδου Αλεξάνδρα 2467350348, κ. Νασιοπούλου Αφροδίτη 2467350252, κ. Δημητρακοπούλου Ζαφειρία 2467350268