Ιδιαίτερα Προσεκτικοί Συνίσταται να είναι  οι Οδηγοί  κατά τη διέλευσή τους από τους υπό κατασκευή Κόμβους.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς  ενημερώνουμε τους οδηγούς που διέρχονται από τους  υπό κατασκευή κόμβους, στις περιοχές

  • Φωτεινής-Μεταμόρφωσης και
  • Γκιόλε

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με την προσωρινή, εργοταξιακή σήμανση, και ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες εργασίες ηλεκτροφωτισμού.