Δημοσίευση Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό   για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Καστοριάς»

 

 

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης :

13_perilipsi_diakirixis

 

Δείτε εδώ τα τεύχη του έργου: