σύσκεψη φυτικό υλικό σήραγγα

Εκμετάλλευση του Φυτικού Υλικού  (χώμα κατάλληλο για καλλιέργειες) από τη Διάνοιξη της Σήραγγας της Κλεισούρας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Η έναρξη της διάτρησης της Σήραγγα της Κλεισούρας είναι θέμα πλέον χρόνου και τα οφέλη που θα αποκομίσει η περιοχή από ένα τέτοιο έργο, πολλαπλά. Στο πλαίσιο αυτό, συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δέσποινας Κοζατσάνη,  με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Βασιλειάδας  Κοσμά Σκέκλιο, τον Πρόεδρο της  Τοπικής Κοινότητας Μελισσοτόπου Κυριάκο Βόλτση και τον εκπρόσωπο  της Τοπικής Κοινότητας Βασιλειάδας, Τοπικό Σύμβουλο Θωμά Τζήμα, σχετικά με την εκμετάλλευση του φυτικού υλικού που θα προκύψει από την διάνοιξη της Σήραγγας.

Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν ότι πρόθεση της αναδόχου εταιρίας είναι ότι το υλικό που θα προκύψει από την διάνοιξη του έργου να διατεθεί σε καλλιεργητές, ώστε να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστικό υλικό και να συμβάλλει στη γεωργική εκμετάλλευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων από τους αγρότες της περιοχής.

 Το χώμα αυτό, είναι απαλλαγμένο από χημικές ουσίες (π.χ. φυτοφάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα, πλαστικά κ.λπ.) αφού δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά από τον άνθρωπο και θεωρείται  κατάλληλο προς χρήση.

Η ανάδοχος εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε θα αναλάβει είτε την μεταφορά και διαμόρφωση του υλικού απ’ ευθείας στα αγροτεμάχια, είτε σε χώρους απόθεσης, για να είναι δυνατή η μελλοντική του χρήση. Οι εκπρόσωποι της περιοχής, αφού ευχαρίστησαν για την πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία, υπέδειξαν δύο χώρους απόθεσης του υλικού και ανέλαβαν  τον συντονισμό της διαδικασίας.

Στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την κυκλική βιοοικονομία είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και διαχείριση των υφιστάμενων φυσικών πόρων, ώστε να  αναπτυχθεί ο αγροτικός τομέας της περιοχής και να συμβάλλουμε όλοι μαζί σε ένα καλύτερο μέλλον.

σύσκεψη φυτικό υλικό σήραγγα σύσκεψη φυτικό υλικό σήραγγα σύσκεψη φυτικό υλικό σήραγγα