ΑΡΝΙΑ

Διακήρυξη δημοπρασίας στο αγρ/μα Ποριάς για πρόχειρο σταυλικό καταλύμα.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 1.111,25τ τ.μ. στο αγρόκτημα Ποριάς, για την δημιουργία πρόχειρου σταυλικού καταλύματος.