Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καστοριάς: Ενίσχυση τομέα Μελισσοκομίας 2023.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καστοριάς: Ενίσχυση τομέα Μελισσοκομίας 2023.

Από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής – Αλιείας Μελισσοκομίας & Σηροτροφίας  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιείται ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιείται ότι:

Σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. 241/147010/16-05-2023 (ΦΕΚ Β΄ 3277) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κα Τροφίμων (ΥΑ) και της παρ. 1 του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. 244/147044/16-05-2023 (ΦΕΚ Β΄ 3273) όμοιας απόφασης, παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, για το έτος 2023.

Για τη συμμετοχή στις Δράσεις οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2023 σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά , σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή η οποία παρέχεται μέσω GOV.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai- ktenotrophia/ktenotrophikeepikheirematikoteta/psephiakes -uperesies-gia-melissokomous

Οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα 2461021444 και 6973764953 στη Γεωπόνο Μαρίνου Ελισάβετ.