σπόροι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 12.560 τ.μ. αγροκτημάτων Μεσόβραχου & Διποταμίας.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 12.560 τ.μ. που αποτελείται από τμήμα του υπ’ αρ. 37 χερσολείβαδου έκτασης 10.661,25 τ.μ. αγροκτήματος Μεσόβραχου και από τμήμα του υπ’αρ. 1028 χερσολείβαδου έκτασης 1.898,74 τ.μ. αγροκτήματος Διποταμίας, για ετήσια καλλιέργεια.

mesovraxos4