Έως 11/08/22 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς.

» Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Μακροπεριφερειακή Στρατηγική για τη Μεσόγειο – Διαβούλευση (Προθεσμία: 15 Ιουνίου τ.ε.)

Μακροπεριφερειακή Στρατηγική για τη Μεσόγειο Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν της εν θέματι διαδικτυακής ενημέρωσης και διαβούλευσης της 1ης Ιουνίου τ.ε., το σχέδιο της γνωμοδότησης με θέμα «Προς μια μακροπεριφερειακή στρατηγική στη Μεσόγειο» θα συζητηθεί στην Επιτροπή για την Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της Ε.Ε (COTER) στις 12 Ιουλίου τ.ε. και θα υιοθετηθεί […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων

Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων https://kastoria.pdm.gov.gr/ Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/11-5-2021 Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων” ΑΔΑ:99Ζ746ΜΤΛΠ-938 Με βάση την απόφαση: Οι επιχορηγούμενοι φορείς, οφείλουν “Τα στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1-1-2015 έως […]

» Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων έως 11/05/22 για το Μέτρο Πρώιμης Συγκομιδής Προγράμματος Στήριξης Αμπελοοινικού για το οικονομικό έτος 2022

κόκκινα σταφύλια

Υποβολή αιτήσεων έως 11/05/22 για το Μέτρο Πρώιμης Συγκομιδής Προγράμματος Στήριξης Αμπελοοινικού για το οικονομικό έτος 2022. Υποβολή αιτήσεων έως 11/05/22 για το Μέτρο Πρώιμης Συγκομιδής Προγράμματος Στήριξης Αμπελοοινικού για το οικονομικό έτος 2022. http://www.kasapidis.gr/ https://kastoria.pdm.gov.gr/ Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής  ανακοινώνεται ότι:       Σύμφωνα με την […]

» Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση Αλιείας στη Λίμνη της Καστοριάς, στα Λιμνοφράγματα και στον Αλιάκμονα ποταμό για την Προστασία της Αναπαραγωγής των Ιχθύων από 04-05-22 έως και 15-06-22.

Απαγόρευση Αλιείας στη Λίμνη της Καστοριάς

Απαγόρευση Αλιείας στη Λίμνη της Καστοριάς, στα Λιμνοφράγματα και στον Αλιάκμονα ποταμό για την Προστασία της Αναπαραγωγής των Ιχθύων από 04-05-22 έως και 15-06-22. Απαγόρευση Αλιείας στη Λίμνη της Καστοριάς, στα Λιμνοφράγματα και στον Αλιάκμονα ποταμό για την Προστασία της Αναπαραγωγής των Ιχθύων από 04-05-22 έως και 15-06-22.             Από το Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & […]

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Βρουκέλλωσης (Μελιταίου Πυρετού) Αιγοπροβάτων 2022. Ενημερωτική Ημερίδα στο Κ.Π.Ε. 13/04/22

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων (αριθ. πρωτ. 3339/117339/20/10/2016-ΦΕΚ 3589 Β΄ 2016) για την Π.Ε. Καστοριάς και το έτος 2022, καλούνται οι κτηνοτρόφοι του νομού να δηλώσουν μέχρι 21 Απριλίου στους συνεργαζόμενους με αυτούς ιδιώτες κτηνιάτρους-κτηνιάτρους εκτροφής, τον αριθμό […]

» Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ στην Π.Ε. Καστοριάς

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 31 Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, απορριπτέων και προσληπτέων, που υπέβαλαν αίτηση στον φορέα μας  σχετικά με την αρίθμ. ΣΟΧ1/2022 ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,  που αφορούσε  την πρόσληψη προσωπικού  δύο (2) ατόμων, και συγκεκριμένα, ενός (1) ατόμου κατηγορίας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και ενός (1) ατόμου κατηγορίας Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού με σύμβαση […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια βραβεία αναγνώρισης της αριστείας στην αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, θεσμοθετεί για πρώτη φορά ετήσια βραβεία αναγνώρισης της αριστείας στην αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων. Στόχος των βραβείων είναι η ανάδειξη καινοτόμων έργων, βιώσιμων πρωτοβουλιών και βέλτιστων πρακτικών του τομέα της βιολογικής παραγωγής, που δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση, συμβάλλοντας παράλληλα […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη, 2021-2027»: Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας – Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων (5 Μαΐου τ.ε.) & Διαδικτυακό Σεμινάριο (23 Μαρτίου τ.ε.)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη, 2021-2027»: Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας – Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων (5 Μαΐου τ.ε.) & Διαδικτυακό Σεμινάριο (23 Μαρτίου τ.ε.) Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” είναι ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του “Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027” και αποτελεί μία μοναδική πρωτοβουλία για συντονισμένη και εποικοδομητική στήριξη στον πολιτιστικό, δημιουργικό και οπτικοακουστικό τομέα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο […]

» Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο “Δήμητρα”: Δωρεάν Τριήμερη Εκπαίδευση Μελισσοκομίας

Κέντρο "Δήμητρα": Δωρεάν Τριήμερη Εκπαίδευση Μελισσοκομίας

Κέντρο “Δήμητρα”: Δωρεάν Τριήμερη Εκπαίδευση Μελισσοκομίας Το Κέντρο ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄ Καστοριάς, στο πλαίσιο του Εθνικού προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δράση 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων», για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το μελισσοκομικό έτος 2022, θα υλοποιήσει δωρεάν τριήμερη εκπαίδευση μελισσοκομίας . Η εκπαίδευση είναι 15 ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 11