Αποτελέσματα Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών Π.Ε. Καστοριάς, 15 Οκτωβρίου 2023

Γενικού Ενδιαφέροντος Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Αποτελέσματα Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών Π.Ε. Καστοριάς της 15ης Οκτωβρίου 2023

Δείτε παρακάτω τα αναλυτικά αποτελέσματα ,  ανά εκλογικό τμήμα, των Επαναληπτικών Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών- Δήμου Καστοριάς της 15ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τους πίνακες αποτελεσμάτων του Πρωτοδικείου Καστοριάς.