αφίσα προστασία από κουνούπια

Ενημερωτικό Υλικό για τα Μέτρα Προφύλαξης & Πρόληψης νοσημάτων από τα Κουνούπια.

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Ενόψει της έναρξης περιόδου κυκλοφορίας των κουνουπιών, η Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, γνωστοποιεί ενημερωτικό υλικό  σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και πρόληψης νοσημάτων που μεταδίδονται από τα κουνούπια, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/disease/koynoypia/).

 -Φυλλάδιο «Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια»

-Φυλλάδιο «Ιός του Δυτικού Νείλου: Μαθαίνω και Προφυλάσσομαι»

-Φυλλάδιο για Παιδιά «μην αφήνεις τα κουνούπια να σε τσιμπάνε!»

-Παρουσίαση «Μέτρα Προστασίας από τα κουνούπια»

αφίσα προστασία από κουνούπια