Ανάρτηση επικαιροποιημένου πίνακα ειδικευόμενων και υποψήφιων ιατρών για ειδίκευση στο Γ.Ν. Καστοριάς

Ανάρτηση επικαιροποιημένου πίνακα ειδικευόμενων και υποψήφιων ιατρών για ειδίκευση στο Γ.Ν. Καστοριάς (τελευταία ενημέρωση 07-09-2022)  

» Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών :«Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

λογότυπο Πανεπιστημίου

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» προκηρύσσει το νέο κύκλο του σαν μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ ίδρυσης:3716/08-10-2019/τεύχος Β’ και τροποποιητικό ΦΕΚ 6705/31-12-2021/τεύχος B’), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.  Το μεταπτυχιακό θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2022. Το  νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διευρυμένο, ήδη από τους προηγούμενους κύκλους, με την προσθήκη δύο […]

» Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλιάς.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες..

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού  Ελέγχου Θεσσαλονίκης, που αφορά την Καρπόκαψα Μηλιάς. Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο που αφορά την Καρπόκαψα Μηλιάς Γεωργικές Προειδοποιήσεις a Με άμεσες ενέργειες, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Δημάρχου Νεστορίου, ενέκρινε, εκτάκτως, χθες Τρίτη 23 Αυγούστου, από την Οικονομική Επιτροπή, […]

» Διαβάστε περισσότερα

Έως 11/08/22 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Πρόσκληση υποβολής προσφοράς s Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, με την υπ’αρίθμ. 1033/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ9ΞΟ7ΛΨ-590) προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη στο μητρώο εργοληπτών (εταιρίες-φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για χρονικό διάστημα έως 31/12/2023. Οι ενδιαφερόμενοι Εργολήπτες (εταιρίες – φυσικά […]

» Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Μακροπεριφερειακή Στρατηγική για τη Μεσόγειο – Διαβούλευση (Προθεσμία: 15 Ιουνίου τ.ε.)

Μακροπεριφερειακή Στρατηγική για τη Μεσόγειο Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν της εν θέματι διαδικτυακής ενημέρωσης και διαβούλευσης της 1ης Ιουνίου τ.ε., το σχέδιο της γνωμοδότησης με θέμα «Προς μια μακροπεριφερειακή στρατηγική στη Μεσόγειο» θα συζητηθεί στην Επιτροπή για την Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της Ε.Ε (COTER) στις 12 Ιουλίου τ.ε. και θα υιοθετηθεί […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων

Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων https://kastoria.pdm.gov.gr/ Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/11-5-2021 Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων” ΑΔΑ:99Ζ746ΜΤΛΠ-938 Με βάση την απόφαση: Οι επιχορηγούμενοι φορείς, οφείλουν “Τα στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1-1-2015 έως […]

» Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων έως 11/05/22 για το Μέτρο Πρώιμης Συγκομιδής Προγράμματος Στήριξης Αμπελοοινικού για το οικονομικό έτος 2022

κόκκινα σταφύλια

Υποβολή αιτήσεων έως 11/05/22 για το Μέτρο Πρώιμης Συγκομιδής Προγράμματος Στήριξης Αμπελοοινικού για το οικονομικό έτος 2022. Υποβολή αιτήσεων έως 11/05/22 για το Μέτρο Πρώιμης Συγκομιδής Προγράμματος Στήριξης Αμπελοοινικού για το οικονομικό έτος 2022. http://www.kasapidis.gr/ https://kastoria.pdm.gov.gr/ Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής  ανακοινώνεται ότι:       Σύμφωνα με την […]

» Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση Αλιείας στη Λίμνη της Καστοριάς, στα Λιμνοφράγματα και στον Αλιάκμονα ποταμό για την Προστασία της Αναπαραγωγής των Ιχθύων από 04-05-22 έως και 15-06-22.

Απαγόρευση Αλιείας στη Λίμνη της Καστοριάς

Απαγόρευση Αλιείας στη Λίμνη της Καστοριάς, στα Λιμνοφράγματα και στον Αλιάκμονα ποταμό για την Προστασία της Αναπαραγωγής των Ιχθύων από 04-05-22 έως και 15-06-22. Απαγόρευση Αλιείας στη Λίμνη της Καστοριάς, στα Λιμνοφράγματα και στον Αλιάκμονα ποταμό για την Προστασία της Αναπαραγωγής των Ιχθύων από 04-05-22 έως και 15-06-22.             Από το Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & […]

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Βρουκέλλωσης (Μελιταίου Πυρετού) Αιγοπροβάτων 2022. Ενημερωτική Ημερίδα στο Κ.Π.Ε. 13/04/22

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων (αριθ. πρωτ. 3339/117339/20/10/2016-ΦΕΚ 3589 Β΄ 2016) για την Π.Ε. Καστοριάς και το έτος 2022, καλούνται οι κτηνοτρόφοι του νομού να δηλώσουν μέχρι 21 Απριλίου στους συνεργαζόμενους με αυτούς ιδιώτες κτηνιάτρους-κτηνιάτρους εκτροφής, τον αριθμό […]

» Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ στην Π.Ε. Καστοριάς

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 31 Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, απορριπτέων και προσληπτέων, που υπέβαλαν αίτηση στον φορέα μας  σχετικά με την αρίθμ. ΣΟΧ1/2022 ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,  που αφορούσε  την πρόσληψη προσωπικού  δύο (2) ατόμων, και συγκεκριμένα, ενός (1) ατόμου κατηγορίας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και ενός (1) ατόμου κατηγορίας Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού με σύμβαση […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 4 12