Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές 8 Οκτωβρίου 2023 - ΠΔΜ

Αποτελέσματα Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών Π.Ε. Καστοριάς, 08 Οκτωβρίου 2023

Γενικού Ενδιαφέροντος Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Δείτε παρακάτω τα αναλυτικά αποτελέσματα με σταυροδοσίες,  ανά εκλογικό τμήμα, των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τους πίνακες αποτελεσμάτων του Πρωτοδικείου Καστοριάς.