εικόνα σφαίρα με πράινη τη γη και πράσινο κλαδί

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Αχλαδιά

Ανακοινώσεις Χωρίς κατηγορία

Δείτε παρακάτω τις  Γεωργικές Προειδοποιήσεις που εξέδωσε  το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας & Φυτουγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης που αφορά την αχλαδιά. Ο νομός μας ανήκει στις ορεινές περιοχές.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις