λεκτικό διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια & μεταφορά 700 τόνων αλατιού,έτους 2017 για τις ανάγκες Αποχιονισμού ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

H Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 7/2016 για την προμήθεια και μεταφορά 700 τόνων αλατιού για τις ανάγκες Αποχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος  2017.

Προϋπολογισμός (μαζί με ΦΠΑ) : 59.000,00 ευρώ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕ 541)

Γλώσσα : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 05-01-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος , γραφείο 5).

Δείτε εδώ την ολόκληρη την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ την Διακήρυξη 7/2016

Δείτε εδώ τη Διευκρινιστική σχετικά με τη  Διακήρυξη