εικόνα σφαίρα με πράινη τη γη και πράσινο κλαδί

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής & απορριπτόμενων, Βιολογικής Γεωργίας 2014 για την Καστοριά.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διέυθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της ΠΕ Καστοριάς, σας γνωρίζουμε ότι σήμερα Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ Καστοριάς, η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων και η κατάσταση απορριπτόμενων του Προγράμματος της Βιολογικής Γεωργίας έτους 2014, για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

   Οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους δικαιούχους εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών στην γραμματεία της ΔΑΟΚ (γρ.2) Καστοριάς, δηλαδή από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης(28/12/2016), μέχρι και την Τρίτη στις 3 Ιανουαρίου 2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνο του προγράμματος, κα Τσούτση Ευπραξία, στο γραφείο 7 της ΔΑΟΚ Καστοριάς, στο τηλ.:  2467350318.