μοβ λεκτικό θέσεις εργασίας

2 Θέσεις Εργασίας στην Π.Ε. Καστοριάς με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου. Αιτήσεις από 28-01-21 έως 01-02-21

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Στην Πρόσληψη Προσωπικού δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών  αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων λόγω covid-19, προβαίνει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Πρόκειται για μία θέση  ΠΕ Κτηνιάτρων και μία θέση ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας

   ΑΔΑ ΨΗΦ47ΛΨ-ΤΦΩ

Προθεσμία αιτήσεων : από 28-01-2021 έως 01-02-2021

Δείτε το Έντυπο Αίτησης
Δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων των Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου