επιχειρηματικότητα β φάση Καστορια

Υπογραφή Σύμβασης Στήριξη της επιχειρηματικότητας της Π.Ε. Καστοριάς- Δήμο Καστοριάς, β’ φάση, προϋπ. 7.320.000 €.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή Σύμβασης Στήριξη της επιχειρηματικότητας της Π.Ε. Καστοριάς- Δήμο Καστοριάς, β’ φάση, προϋπ. 7.320.000 €.

 

Την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «Υποδομές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς – Δήμος Καστοριάς – Β’ ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού: 7.320.000,00 € υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και ο Δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης, την Τετάρτη  07 Ιουνίου 2023, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών  Θωμάς Μάνος και Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων.

Με το έργο αυτό θα εκτελεσθούν εργασίες βελτίωσης  της βατότητας σε 80 θέσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Καστοριάς. Το συνολικό μήκος των οδών που θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι 74χλμ. και θα ωφεληθούν άμεσα 182 κτηνοτροφικές και λοιπές επιχειρήσεις, και έμμεσα πολλές περισσότερες, οι οποίες είτε βρίσκονται κατά μήκος των  δρόμων αυτών, είτε απλά εξυπηρετούνται από αυτούς στην καθημερινή τους λειτουργία.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής, συντήρησης οδών, ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα,  εργασίες καθαρισμού τάφρων και οχετών και θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να επενδύει στην υλοποίηση έργων που σκοπό έχουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου, μέσω της ενίσχυσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της υπαίθρου.

 

επιχειρηματικότητα β φάση Καστορια επιχειρηματικότητα β φάση Καστορια επιχειρηματικότητα β φάση Καστορια