Υπογραφή Σύμβασης για την Προμήθειας ενός Φορτωτή Εκσκαφέα (τύπου JCB) για την Π.Ε. Καστοριάς από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών
Υπογραφή Σύμβασης για την Προμήθειας ενός Φορτωτή Εκσκαφέα (τύπου JCB) για την Π.Ε. Καστοριάς από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη.

Την  σύμβαση για την προμήθεια ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB) για την κάλυψη των αναγκών του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης με τον εκπρόσωπο της εταιρείας, την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.820 € συμπ. ΦΠΑ.

Αποτελεί  μέρος του διαγωνισμού που εκπονείται από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς για την “Προμήθεια ενός οχήματος-ελκυστήρα-τράκτορα, ενός ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader) και ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB)”, συνολικού προϋπολογισμού 650.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Τα μηχανήματα αναμένεται να ενισχύσουν και να αναβαθμίσουν το έργο που επιτελεί το αμαξοστάσιο της Π.Ε. Καστοριάς σχετικά με διάφορες παρεμβάσεις σε έργα οδοποιίας, συντηρήσεις δρόμων, χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές, καθαρισμό τάφρων και ρεμάτων, κατολισθήσεων, διαμορφώσεις χώρων, αποχιονισμούς κ.α, πάντοτε προς όφελος των πολιτών.

Προτεραιότητα της Περιφέρειάς μας είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων που συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση πιθανόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στην περιοχή μας και η άμεση προσπάθεια αποκατάστασής τους.