μπουλντόζα_εργασίες αναχώματος

Υπογραφή σύμβασης έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Σαρανταπόρου» στην Π.Ε. Καστοριάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή σύμβασης έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Σαρανταπόρου» στην Π.Ε. Καστοριάς.

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου

«Αντιπλημμυρική Προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Σαρανταπόρου».

Αφορά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο ρέμα του Σαρανταπόρου στην ευρύτερη εκεί περιοχή, ξεκινώντας από τη Διασταύρωση Κυψέλης κατά μήκος της Επ. Οδού Νεστορίου – Επταχωρίου, της π. Εθνικής Οδού Κοζάνης – Ιωαννίνων και το Ζουζουλιώτικο ρέμα στην περιοχή του Γεφυριού Κουσιουπλή στην Π.Ε. Καστοριάς και κατασκευή αντιπλημμυρικού αναβαθμού στο τοξωτό γεφύρι στην περιοχή της Ζούζουλης.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 150.493,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) της Π.Ε. Καστοριάς και περιλαμβάνει εργασίες προστασίας κοίτης και πρανών ποταμών, διευθετήσεις ροής ποταμών, καθαρισμό ρεμάτων από χειμαρολάβα, κατασκευή αντιπλημμυρικών αναχωμάτων και κατασκευή συρματοκιβωτίων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Οι μελέτες για την κατασκευή του έργου πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι ένα έτος.

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν στις θέσεις που έχουν υποστεί βλάβες από πλημμύρες, ενώ έχει προβλεφθεί να γίνουν παρεμβάσεις σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων.