Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Υποχρεωτική η Χρήση μη Ιατρικής Μάσκας στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ενημερώνει τους πολίτες της, ότι κατ΄ εφαρμογή της ισχύουσας εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  – Μέτρα και ρυθμίσεις για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού – Covid-19 (ΑΔΑ: ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΘΜΨ), είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας στους χώρους  γραφείων δημοσίων υπηρεσιών όταν υπάρχει επαφή με το κοινό και αφορά τόσο το προσωπικό, όσο και το κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση.

Υπενθυμίζεται, επιπλέον, ότι οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού  γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (παρ.2αρ.20, ΦΕΚ Β 2601).

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας ανά διεύθυνση, όλων των υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο της Π.Ε. Καστοριάς είναι:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς: 24673 50200, 24673 50201

Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών: 24673 50259, 24673 50331

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας : 24673 50296, 24673 50310, 24673 50253

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού: 24673 50384, 24673 50311, 24673 50355

Δ/νση Ανάπτυξης: 24673 50305, 24673 50312, 24673 50335

Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας: 24673 50262, 24673 50213

Δ/νση Τεχνικών Έργων: 24673 50323, 24673 50328, 24673 50322

Αμαξοστάσιο ΠΕ Καστοριάς:24670 82004

Τμήμα Περιβάλλοντος: 24673 50260, 24673 50266

Τμήμα Πληροφορικής: 24673 50357

Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: 24673 50265

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: 24673 50299, 24673 50265

Τμήμα Κτηνιατρικής: 24670 71799

Νομική Υπηρεσία Καστοριάς: 24673 50271

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης: 24673 50346

Εταιρεία Τουρισμού Δυτ. Μακεδονίας: 24673 50229

Γενικά αρχεία κράτους: 24673 50347

Τμήμα Πολεοδομίας   ( υπηρεσία Δήμου Καστοριάς): 24673 50316, 24673 50314

Κ.Ε.Π. (υπηρεσία Δήμου Καστοριάς): 24673 50301

Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου: 24673 50330

Αποκεντρωμένη Δοικ. Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας: 24670 22695

Διεύθυνση Δασών Καστοριάς: 24670 22881, 24670 22230