4η Τροποποίηση της υπ. αριθμ.12807/27-01-2020 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης για ένταξη στη Δράση 4.1.1 & στη Δράση 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014– 2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

4η Τροποποίηση της υπ. αριθμ.12807/27-01-2020 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτέλεσμά των διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από συλλογικά σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ.13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης

Δείτε εδώ ολόκληρη την 4η Τροποποίηση της υπ. αριθμ.12807/27-01-2020 με ΑΔΑ ΩΧ477ΛΨ-Κ33