Άδεια χρήσης μη βιολογικού σπόρου (άδεια παρέκκλισης)

Ταχυδρομικά Πακέτα μικροποσοτήτων σπόρων που αποστέλλονται σε ιδιώτες από τρίτες χώρες.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς, έπειτα από έγγραφο που εκδόθηκε από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ενημερώνει όλους τους πολίτες, τα φυτώρια, σημεία πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού, παραγωγούς, συνεταιρισμούς, Τελωνειακούς, Ταχυδρομικές επιχειρήσεις,  ότι η Γενική  Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημέρωσε για την ύπαρξη ταχυδρομικών αποστολών μικροποσοτήτων σπόρων σε ιδιώτες από τρίτες χώρες και ιδιαίτερα από την Κίνα, Σιγκαπούρη, Ταιβάν, Βανουάτου και Μαλαισία.

 Οι ιδιώτες που λαμβάνουν «ύποπτους σπόρους»  να απευθύνονται άμεσα στην υπηρεσία μας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου. Θα πρέπει να παραδίδουν τα πακέτα των σπόρων στην υπηρεσία μας, μαζί με την συσκευασία αποστολή τους. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να  φυτεύουν και να πιάνουν με γυμνά χέρια τους σπόρους, δεδομένου ότι το φυτοϋγειονομικού καθεστώς των σπόρων είναι άγνωστο και υπάρχει κίνδυνος διασποράς επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών καραντίνας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος όροφος,

στο τηλ. 2467350 253, 248 κα. Δώμου Χριστίνα, Μιχαλοπούλου Κων/να.