«Ανάρτηση επικαιροποιημένου πίνακα ειδικευόμενων και υποψήφιων ιατρών για ειδίκευση στο Γ.Ν. Καστοριάς στην ιστοσελίδα της Π.Ε Καστοριάς»

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία
19_01_LISTA