Ενημέρωση προς Συμμόρφωση, ως προς την παρ.3, άρθ.52 Ν4442/07-12-2016 (ΦΕΚ 230Α΄), του νόμου των επιχειρήσεων με εγκαταστημένη ισχύ ως 10 KW που ήδη λειτουργούν

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι όλες οι μεταποιητικές δραστηριότητες με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 10 kw που ήδη λειτουργούν, αλλά λόγω των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 2 & 3 του Ν. 4155/2013 τέθηκαν εκτός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 του Ν. 3982/2011, υποχρεούνται έως τις 7 Ιουνίου 2017 να συμμορφωθούν στις σχετικές διατυπώσεις αναφορικά με τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Συνεπώς παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το νόμο 4442/07-12-2016 (σχετ.3) με νέο φάκελο και νέο ερωτηματολόγιο (μπορείτε να δείτε εδώ το ερωτηματολόγιο), ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης για κάθε επιχείρηση.

Για τις επιχειρήσεις που έπαψαν να λειτουργούν, θα πρέπει επίσης να ενημερωθεί η υπηρεσία.

Οι βεβαιώσεις με θέμα «Χορήγηση Βεβαίωσης» της Δ/νσης Ανάπτυξης παύουν να ισχύουν μετά τις 7 Ιουνίου 2017 και η υπηρεσία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες:Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,  3ος όροφος, 17 γραφείο, κα Μαρία Μουτζίκη, τηλ. 2467350224 και κα Αικατερίνη Κατσαβέλη, τηλ. 2467350332