Νέες Εστίες Γρίπης των Πτηνών Επιβεβαίωση Κρουσμάτων σε Φλώρινα και Αρκαδία

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Κτηνιατρικής  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ότι   στις 16.02.2017 επιβεβαιώθηκαν δύο νέες εστίες γρίπης των πτηνών ( HPAI Η5Ν8) σε οικόσιτες εκτροφές πουλερικών στην Αρκαδία και τη Φλώρινα.

Επιπλέον των νέων εστιών σε πουλερικά, ιοί της γρίπης τύπου Α ανιχνεύθηκαν και σε εννέα άγρια πτηνά σε διάφορες περιοχές της χώρας:

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις και εκτιμώντας ως υψηλό τον κίνδυνο αύξησης των κρουσμάτων σε εκτροφές πουλερικών, καθίσταται  υποχρεωτική η διατήρηση όλων των πουλερικών οικόσιτων και συστηματικών εκμεταλλεύσεων αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους και η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 258/10554/30.01.2017 (Β΄ 1785) «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών».

Επίσης, στα άρθρα 4 και 6 της Εκτελεστικής Απόφασης 2017/263/ΕΕ της Επιτροπής, για την άμβλυνση του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης και συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης  σε σχέση με τους κινδύνους που προέρχονται από άγρια πτηνά όσον αφορά τη μετάδοση των υψηλών παθογονικότητας ιών της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά, παρουσιάζονται τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τους κατόχους πουλερικών οικόσιτων και συστηματικών εκτροφών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επαφής (άμεσης ή έμμεσης) των πουλερικών τους με άγρια υδρόβια αποδημητικά πτηνά, ιδίως πάπιες και χήνες.

        Όλα τα πουλερικά (οικόσιτα και συστηματικών εκτροφών) πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγματα των οποίων πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα που θα αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά.

       Απαγορεύεται η συγκέντρωση πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία σε αγορές, θεάματα, εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Τα μέτρα βιοασφάλειας, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης με αρ. 258971/26.08.2008 (Β’ 1785)   «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», είναι απαραίτητο να εφαρμόζονατι από όλους τους κατόχους πουλερικών.

    Όλοι οι πολίτες, υπάλληλοι υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κλπ), σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου (άγρια πτηνά) να ειδοποιούν άμεσα το Τμήμα Κτηνιατρικής, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες δειγματοληψίες.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την υπηρεσία μας, καθώς και οι αρμόδιοι κτηνίατροι είναι:

  • Γκόγκης Χρήστος τηλ. 2467071799 και 2467021978
  • Δημοπούλου Σμαράγδα τηλ. 2467071799 και 2467076023

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Απόφαση για τα Μέτρα Βιοασφάλειας

Προληπτικά Μέτρα για την Προστασία Εκμετάλλευσης από Μόλυνση της Γρίπης των Πτηνών