μοβ λεκτικό θέσεις εργασίας

Προσλήψεις 10 μόνιμων υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 2 Θέσεις για την Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Στο πλαίσιο του ετήσιου  Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2021 που υποβλήθηκε από την  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δέκα (10) θέσεις μονίμου προσωπικού.

Πρόκειται για θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων που  θα στελεχώσουν αντίστοιχες διευθύνσεις και στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες και για την επιλογή τους ελήφθησαν υπόψη οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες σε προσωπικό, όπως αυτές κατατέθηκαν από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες.

Οι εγκεκριμένες θέσεις είναι οι εξής:

Μία (1) θέση Σπερματεγχυτών

Τέσσερις (4) θέσεις Π.Ε. Μηχανικών

Πέντε (5) θέσεις Τ.Ε. Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Έπειτα από την απόφαση των αρμοδίων οργάνων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η κατανομή των θέσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνεται ως εξής:

  • Πέντε (5) θέσεις για την Π.Ε. Κοζάνης και συγκεκριμένα : τρεις (3) θέσεις Π.Ε. Μηχανικών και δύο (2) θέσεις Τ.Ε. Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.
  • Δύο (2) θέσεις για την Π.Ε. Καστοριάς και συγκεκριμένα : μία (1) θέση Π.Ε. Μηχανικών και μία (1) θέση Τ.Ε. Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.
  • Δύο (2) θέσεις για την Π.Ε. Φλώρινας και συγκεκριμένα : μία (1) θέση Δ.Ε. Σπερματεγχυτών και μία (1) θέση Τ.Ε. Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
  • Μία (1) θέση για την Π.Ε Γρεβενών, Τ.Ε. Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Αναμένεται να αποσταλούν όλα τα αιτούμενα στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών  και εν συνεχεία στον ΑΣΕΠ, ώστε να εκδοθεί η σχετική προκήρυξη.