Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Μανιάκων

Διαμόρφωση αγροτικής & δασικής οδοποιίας από την Π.Ε. Καστοριάς.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Π.Ε. Καστοριά, με το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανήματα του Τμήματος Αμαξοστασίου.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούσαν διαμόρφωση :

  • Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Μανιάκων

Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Μανιάκων Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Μανιάκων Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Μανιάκων Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Μανιάκων

  • Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Οινόης

Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Οινόης Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Οινόης Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Οινόης Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Οινόης Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Οινόης Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Οινόης Αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Οινόης

  •  Δασικής οδοποιίας στην περιοχή Χαλάρας

Δασικής οδοποιίας στην περιοχή Χαλάρας Δασικής οδοποιίας στην περιοχή Χαλάρας

Δασικής οδοποιίας στην περιοχή Χαλάρας    Δασικής οδοποιίας στην περιοχή Χαλάρας

Αντίστοιχες εργασίες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.