Έναρξη Ψηφιακής Υπηρεσίας για την καταγραφή και διακίνηση Ζωικών Υποπροϊόντων.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

        Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 1780/138903/12-10-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 15/10/2018 λειτουργεί η νέα Ψηφιακή Υπηρεσία για την «Καταγραφή και Διακίνηση των Ζωικών Υποπροϊόντων». Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από την πλατφόρμα των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διεύθυνση :

                          http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2.

        Σύμφωνα με το άρθρο 17, του Νόμου 4351/14-02-2015 (ΦΕΚ Α’164 ) οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων στις οποίες παράγονται ζωικά υποπροϊόντα (εκτροφές ζώων, σφαγεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος, εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης, εγκαταστάσεις λιανικής πώλησης τροφίμων ζωικής προέλευσης) καθώς και των εγκεκριμένων και καταχωρημένων μονάδων διαχείρισης ( μονάδες μεταποίησης ή/και ενδιάμεσου χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων, μονάδες βιοαερίου, μονάδες παρασκευής οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους, εκτροφές-χρήστες ζωικών υποπροϊόντων για λόγους σίτισης) – με βάση τους Κανονισμούς 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΕ – έχουν την υποχρέωση για την καταγραφή των ποσοτήτων των παραγόμενων ζωικών υποπροϊόντων και των παραγώγων προϊόντων αντίστοιχα, όπως επίσης και για τη δήλωση των αποστολών και παραλαβών τους στο ηλεκτρονικό σύστημα.

        Σημειώνεται ότι το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο για κάθε αποστολή μπορεί να εκτυπωθεί μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων της αποστολής.

Η είσοδος στην εφαρμογή θα γίνεται με το ΑΦΜ των επιχειρήσεων.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι το 1540.

Πληροφορίες : Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς

                        Αναστασάκης Χρήστος , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2467076023