Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Προσκόμιση Δικαιολογητικών των επιτυχόντων της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 του ΟΑΕΔ στην Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Από τη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς γίνεται γνωστό προς τους επιτυχόντες / ωφελούμενους της Δημόσιας Πρόσκλησης  4/2020 του ΟΑΕΔ, η οποία αφορά  την πρόσληψη εξήντα ένα (61) ατόμων, οκτάμηνης διάρκειας  στην Π.Ε. Καστοριάς στο πλαίσιο  του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα,

ότι όσοι έχουν προμηθευτεί το απαιτούμενο συστατικό σημείωμα από τον ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένοι, πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση  του, να το  προσκομίσουν μαζί με όλα τα προβλεπόμενα από τη Δημόσια Πρόσκληση (άρθρο 10.5) δικαιολογητικά  στην υπηρεσία.  

Προς διευκόλυνση των επιτυχόντων, η αίτηση  και η υπεύθυνη δήλωση που αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση βρίσκονται ήδη αναρτημένα στον επίσημο ιστότοπο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (https://kastoria.pdm.gov.gr/proskomisi-dikaiologitikon-ton-epitychonton-tis-dimosias-prosklisis-4-2020-toy-oaed-stin-p-e-kastorias/)

Επίσης, τα δικαιολογητικά με την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά : g.mamara@kastoria.pdm.gov.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, αρμόδια υπάλληλος  Γλυκερία Μαμάρα, τηλ. επικοινωνίας : 24673 50270.