ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΑΧΙ

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση 02/10/23 για Ανάθεση 16 νέων δρομολογίων (13 νέα +3 αδιάθετα) Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση, στις 02/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.,  στο γραφείο 4, του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς, στον 2ο όροφο για την «Ανάθεση 16 νέων δρομολογίων (13 νέα + 3 αδιάθετα) χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2023-2024, προϋπ. 42.719,25 € χωρίς ΦΠΑ»

 

prosklisi_16dromologion