εικόνα σφαίρα με πράινη τη γη και πράσινο κλαδί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς, γνωστοποιείται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η πρόσκληση αφορά το σύστημα ποιότητας Βιολογικής παραγωγής (Βιολογική φυτική και ζωϊκή παραγωγή) και απευθύνεται αποκλειστικά στους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας» του ΠΑΑ, κατά το έτος εφαρμογής του 2019.

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης είναι από 09.11.2020 ως 18.12.2020 (ώρα 13.00).

Για  πληροφορίες στην Υπηρεσία μας στην ΔΑΟΚ Καστοριάς θα απευθύνονται στα τηλέφωνα 2467350318 &2467350251 .

Δείτε εδώ το Δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Δείτε εδώ ΑΔΑ 6Φ5Ω4653ΠΓ-9ΣΡ