Υπουργείο Υγείας: Οδηγίες Ορθής Χρήσης της Μάσκας από το ευρύ κοινό.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Υπουργείο Υγείας, κρίνοντας αναγκαίο το ευρύ κοινό να κατανοήσει την ανάγκη χρήσης της προστατευτικής μάσκας προσώπου καθώς και τους κανόνες σωστής χρήσης της, προχώρησε στη δημιουργία έντυπου  ενημερωτικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες χρήσης της προστατευτικής μάσκας, ως ένα συμπληρωματικό μέτρο στην μείωση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού.

Ενημερωτικό υλικό για τη χρήση μάσκας - Μέτρα πρόληψης έναντι κορονοϊού  SARS-CoV-2 - Υπουργείο Υγείας