Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση 3 αδιάθετων δρομολογίων σχολ. έτους 2023-2024 Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση, στις 25/10/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.,  στο γραφείο 4, του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς, στον 2ο όροφο για την «Ανάθεση 3 αδιάθετων δρομολογίων  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2023-2024, προϋπ. 18.012,75 € χωρίς ΦΠΑ»

 

prosklisi_3_dromologion