ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια και μεταφορά 650 τόνων αλατιού στην ΠΕ Καστοριάς.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 5/2016 για την προμήθεια και μεταφορά 650 τόνων αλατιού.