Εφαρμογή προγραμμάτων επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των μικρών μηρυκαστικών και της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σύμφωνα με έγγραφο του τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς και σε συνέχεια σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων,γνωρίζετε οτι

οι υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και βοοειδών της χώρας υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, για την εφαρμογή των προγραμμάτων. Ειδικότερα, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν άμεσα (σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών) τις Κτηνιατρικές Αρχές των Π.Ε. σε κάθε περίπτωση:

  • προβάτου, αίγας ή βοοειδούς που εμφανίζει νευρολογικές διαταραχές ή διαταραχές της συμπεριφοράς ή  προοδευτική υποβάθμιση της γενικής κατάστασης που συνδέεται με προσβολή του κεντρικού νευρικού  συστήματος, για περαιτέρω κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση,
  • νεκρού
  • προβάτου ή αίγας (άνω των 18 μηνών)
  • βοοειδούς άνω των 48 μηνών (για όσα έχουν γεννηθεί και εκτραφεί στην Ελλάδα )

                       άνω των 24 μηνών (για όσα γεννήθηκαν στη Βουλγαρία, Ρουμανία ή  σε τρίτη χώρα)      για τη λήψη δείγματος εγκεφαλικού ιστού.

Τουλάχιστον ένα νεκρό πρόβατο ή αίγα από κάθε εκμετάλλευση πρέπει να διερευνάται εργαστηριακά κάθε

έτος  (σχετ. 1).

       Οι εκτροφείς βοοειδών, αιγών και προβάτων που προσκομίζουν νεκρά ζώα (ηλικίας όπως ανωτέρω αναφέρεται), ανεξαρτήτως αιτιολογίας θανάτου και εφόσον δεν έχουν παρέλθει 48 ώρες από το θάνατο του ζώου, προκειμένου να εξεταστούν για ΣΕΒ/ΜΣΕ, δικαιούνται αποζημίωσης.

Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται σε:

  • ενενήντα ευρώ (90,00€) για τα βοοειδή και
  • είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) για αίγες ή πρόβατα,

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.1970/66273/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2193) «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2017» (άρθρο 5, παρ. 3).

    Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε στο τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Καστοριάς: τηλ. 24670 76023