οριοθέτηση Αλιάκμονα

750.000€ από την Π.Δ.Μ- Π.Ε. Καστοριάς  για την: «Μελέτη Οριοθέτησης – Χωροθέτησης του ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα: Κορομηλιά – Άργος Ορεστικό».

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών
750.000€ από την Π.Δ.ΜΠ.Ε. Καστοριάς  για την: «Μελέτη Οριοθέτησης – Χωροθέτησης του ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα: Κορομηλιά – Άργος Ορεστικό».

Την έγκριση της υποβολής πρότασης για την πράξη: «Μελέτη Οριοθέτησης – Χωροθέτησης ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα: Κορομηλιά – Άργος Ορεστικό» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, προϋπολογισμού 750.000€,  ενέκρινε με ομόφωνη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, 14 Δεκεμβρίου 2021.

Αντικείμενο της πρότασης είναι η μελέτη για την Οριοθέτηση – Χωροθέτηση του  ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα: Κορομηλιά – Άργος Ορεστικό. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση και την επίτευξη ομαλής ροής των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα στη λεκάνη απορροής του, καθώς και στη διευθέτηση – οριοθέτηση του ποταμού για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την αποφυγή καταστροφών και την προστασία των παραποτάμιων περιοχών από τις πλημμύρες.

Η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει με δράσεις της να στοχεύει στην αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και στην προστασία του περιβάλλοντος, έχοντας πάντοτε ως κύριο μέλημα την  ασφάλεια των πολιτών.